กลุ่มเยาวชนต้นน้ำ จังหวัดสกลนคร ยินดีต้อนรับ ด้วยความยินดียิ่ง TONNAM_SK คำขวัญจังหวัดสกลนคร พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเรื่องหนองหาร และตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม

วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554

สกลนคร


คำขวัญ :

" พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน  พระตำหนักภูพานคู่เมือง
งามลือเลื่องหนองหาน
และตระการปราสาทผึ้ง
สวยสุดซึ้งสาวภูไท  ถิ่นมั่นในพุทธธรรม " 

ประวัติ :

จังหวัดสกลนคร นครแห่งการแสวงหา ได้ชื่อว่าเป็นเมืองพุทธศาสน์พระธาตุ 5 แห่ง แหล่งอารยธรรม
3 พันปี ตามตำนานเล่าว่า เมื่อสมัยพุทธศตวรรษที่ 16 เมืองหนองหานหลวงในอดีต หรือสกลนครในปัจจุบันนั้น สร้างขึ้นในยุคที่ขอมมีอำนาจในดินแดนนี้ โดยขุนขอม ราชบุตรเจ้าเมืองอินทรปัฐนคร ผู้ซึ่งอพยพครอบครัวและบ่าวไพร่ ชาวเขมรมาสร้างเมืองใหม่ที่ริมหนองหานหลวง มีเจ้าปกครองเรื่อยมาจนถึงสมัยพระยาสุวรรณภิงคาร เวลานั้นเกิดฝนแล้ง ข้าวยากหมากแพง เจ้าผู้ครองเมืองจึงต้องพาราษฏรอพยพกลับไปเขมร หนองหานจึงกลายเป็นเมืองร้างอยู่ระยะหนึ่ง ต่อมาเมื่ออิทธิพลขอมเสื่อมลง เมืองหนองหานหลวงตกไปอยู่ในความปกครองของอาณาจักรล้านช้าง เรียกชื่อเมืองว่า "เมืองเชียงใหม่หนองหาน" ซึ่งแสดงว่าเมืองหนองหานมีความสัมพันธ์กับเวียงจันทน์เสมอมา ก่อนที่อิทธิพลกรุงเทพฯ จะเข้าไปถึงสกลนคร เมื่อประมาณพ.ศ. 2321-2322
ครั้งถึงสมัยรัชกาลที่ 3 ปรากฏเจ้าเมืองชื่อ พระบรมราชา (มั่ง) เจ้าเมืองสกลทวาปี ในขณะนั้นไปเข้าข้างเจ้าอนุวงศ์
ซึ่ง เป็นกบฏยกเข้ามากวาดต้อนผู้คนทางภาคอีสาน พระบรมราชา (มั่ง) เข้าข้างเจ้าอนุวงศ์ อพยพครอบครัวไปอยู่ที่เมืองมหาชัยก่องแก้ว เหลือแต่กรรมการเมืองผู้น้อยทิ้งไว้เฝ้าเมือง ต่อมา พ.ศ. 2373 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระสุนทรราชวงศา (ปุต) เจ้าเมืองยโสธร ซึ่งทำความดีความชอบเมื่อครั้งปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์ มารักษาเมืองสกลทวาปี ต่อมาจึงโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระยาประจันตประเทศวาปี และเปลี่ยนชื่อจากเมืองสกลทวาปีเป็น เมืองสกลนครตั้งแต่นั้นมาครับ


อาณาเขต :

ทิศเหนือ จดจังหวัดหนองคาย และนครพนม
ทิศใต้ จดจังหวัดกาฬสินธุ์ อุดรธานี และนครพนม
ทิศตะวันออก จดจังหวัดกาฬสินธุ์ และนครพนม
ทิศตะวันตก จดจังหวัดอุดรธานี และหนองคาย

จังหวัด สกลนครห่างจาก กรุงเทพฯ 641 กิโลเมตร พื้นที่ 10534.8 ตารางกิโลเมตร แบ่งการ ปกครองออกเป็น 2 อำเภอ 3 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองสกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอกุดบาก อำเภอพรรณานิคม อำเภอพังโคน อำเภอวาริชภูมิ อำเภอส่องดาว อำเภอวานรนิวาส อำเภออากาศอำนวย อำเภ
อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอบ้านม่วง อำเภอคำตากล้า กิ่งอำเภอนิคมน้ำอูม กื่งอำเภอเต่างอย กิ่งอำเภอโคกศรีสุพรรณ


แหล่งท่องเที่ยว :
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเมือง
บ้านปั้นหม้อที่บ้านเชียงเครือ ผาดงก่อ สวนเทิดพระเกียรติ 60 พรรษามหารา สวนสมเด็จศรีนครินทร์สกลนคร
หนองหาร วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม ปราสาทบ้านพันนา วัดป่าอุดมสมพร
พระธาตุภูเพ็ก พระธาตุนารายณ์เจงเวง พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ วัดป่าสุทธาวาส
พระธาตุดุม เขื่อนน้ำอูม เขื่อนน้ำพุ เขื่อนน้ำพุ
ถ้ำพระพุทธไสยาสน์ ภูอ่างศอ อุทยานแห่งชาติภูพาน  

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอภูพาน
ภาพสลักสามพันปีที่ภูผายนต์

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอพรรณรนิคม
วัดป่าอุดมสมพร พระธาตุภูเพ็ก

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอกุดบาก
เขื่อนน้ำพุ อุทยานแห่งชาติห้วยหวด อุทยานแห่งชาติภูพาน

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอพังโคน
เขื่อนน้ำอูม

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอสว่างแดนดิน
ปราสาทบ้านพันนา

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอวาริชภูมิ
พระธาตุศรีมงคล ถ้ำพระพุทธไสยาสน์ ภูอ่างศอ

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอส่องดาว
ผาดงก่อ วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอสุมาลย์
ศูนย์วัฒนธรรมไทโส้

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอนิคมน้ำอูม
บ้านปั้นหม้อที่บ้านเชียงเครือ เขื่อนน้ำอูม


สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยทั้งหมด / สกลนคร

เทศกาล งานประเพณีและสินค้าพื้นเมือง

"สกลนคร" งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จัดขึ้นในช่วงออกพรรษา ระหว่างวันขึ้น 12 - 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ในตอนกลางคืนของวันขึ�...

สถานที่น่าสนใจในเขตกิ่งอำเภอเต่างอย จ.สกลนคร (2)

"สกลนคร" การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติห้วยหวด จากอำเภอเมืองสกลนครเดินทางไปตามทางหลวงสายสกลนคร - นาแก ประมาณ 14 กม. เลี้�...

สถานที่น่าสนใจในเขตอำเภอกุดบาก จ.สกลนคร

"สกลนคร" เขื่อนน้ำพุง จากตัวเมืองไปตามถนนสายสกลนคร-กาฬสินธุ์ประมาณ 37 กม. จะอยู่ทางด้านซ้ายมือ เป็นเขื่อนแบบหินทิ้ง...

สถานที่น่าสนใจในเขตอำเภอพังโคน-วาริชภูมิ จ.สกลนคร

"สกลนคร" เขื่อนน้ำอูน อยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน ตั้งอยู่ในเขตอำเภอพังโคน ใช้เส้นทางสายสกลนคร - อุดรธานีทางหลวง...

สถานที่น่าสนใจในเขตอำเภอพรรณานิคม จ.สกลนคร

"สกลนคร" ปราสาทพระธาตุภูเพ็ก ตั้งอยู่ที่ตำบลนาหัวบ่อ บนเส้นทางหลวงสายสกลนคร - อุดรธานี ห่างจากตัวเมืองสกลนครไปประ...

สถานที่น่าสนใจในเขตอำเภอเมือง จ.สกลนคร (3)

"สกลนคร" อุทยานแห่งชาติภูพาน มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอเมือง อำเภอพรรณานิคม กิ่งอำเภอภูพานจังหวัดสกลนคร และอำเภอสมเ�...

สถานที่น่าสนใจในเขตอำเภอเมือง จ.สกลนคร (2)

"สกลนคร" พระธาตุดุม อยู่ที่วัดพระธาตุดุม บ้านธาตุดุม ตำบลงิ้วดอน ถนนสาย รพช. ทางไป โรงเรียนพัฒนาศึกษา ห่างจากตัวจัง...

สถานที่น่าสนใจในเขตอำเภอเมือง จ.สกลนคร (1)

"สกลนคร" พระธาตุเชิงชุม ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ปลายถนนเจริญเมือง ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร เป็นเจดีย์ก�...

จังหวัด สกลนคร

"สกลนคร" สกลนคร เป็นเมืองพุทธศาสน์ พระธาตุห้าแห่ง แหล่งอารยธรรมสามพันปี ตามตำนานเล่าว่า เมื่อพุทธศตวรรษที่ 16 เมือง... 
 
 
 
 
 
 
โดย....  ทีมงาน Tonnam_SK  (ต้นน้ำ _  เอสเค)
 
 
 
.


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น