กลุ่มเยาวชนต้นน้ำ จังหวัดสกลนคร ยินดีต้อนรับ ด้วยความยินดียิ่ง TONNAM_SK คำขวัญจังหวัดสกลนคร พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเรื่องหนองหาร และตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม